27.11.15

Kirjallisuustyö


Aloita luku-urakka opettajan sinulle valitsemalla kirjalla. Lue kirjaa yksi oppitunti. Jos kirja vaikuttaa kiinnostavalta, voit jatkaa tehtävää sen parissa seuraavatkin lukutunnit. Jos taas kirja ei ollut sinulle sopiva, valitse luokassa tarjolla olevista kirjoista joku muu. Kirjaa luetaan koulussa yhteensä kolme oppituntia.

Tee sen jälkeen seuraavat tehtävät docs-tiedostoon Classroomissa:


PERUSTEHTÄVÄT:


1. Valitse kirjasta neljä katkelmaa, jotka herättivät sinussa jotain ajatuksia (kohta oli hauska/ärsyttävä/omituinen/surullinen...). Esittele tekstikatkelmat ja perustele, miksi valitsit juuri ne.

2. Ota selvää, milloin kirja on kirjoitettu ja millainen Suomi tuohon aikaan oli. Kirjoita vähintään sadan sanan teksti, jossa esittelet kirjasta välittyvää ajankuvaa ja sitä, mistä asioista sen voi huomata.

3. Asetu hetkeksi kirjailijan saappaisiin. Ota selvää kirjan kirjoittajasta ja kirjoita tämän päiväkirjaa vähintään 150 sanan verran. Millaisessa arjessa tämä elää? Millaisia kirjoja hän kirjoittaa? Onko hänellä kenties joku muu työ kirjoittamisen lisäksi?

4. Kirjoita lopuksi oma fiktiivinen kirjoitelma, jossa pyrit jäljittelemään lukemasi kirjailijan tyyliä. Kirjoitelmasi aiheen saat valita vapaasti. Kirjoitelman pituus on vähintään 200 sanaa.


SYVENTÄVÄT TEHTÄVÄT:

5. Ota yleisemmin selvää valitsemasi kirjan aiheesta ja kirjoita siitä pohtiva kirjoitelma. Käytä kirjoittamisen apuna lukemaasi teosta, mutta muista tuoda siihen elementtejä myös muualta (omasta arjestasi, nyky-yhteiskunnasta tms.).


SOVELTAVAT TEHTÄVÄT:

6. Tee lukemasi kirjan/kirjakatkelman innoittamana uusi teos - esimerkiksi rap-lyriikka, runo, novelli tms.