lauantai 2. tammikuuta 2016

Essee


Video: Nina Rantapuu.

1. Kirjoita essee jostain ajankohtaisesta aiheesta. Katso ensin yllä oleva video ja kirjoita siitä tarvittaessa muistiinpanot. Valitse alla olevista aiheisto yksi, tutustu siihen liittyvään aineistoon ja kirjoita sen pohjalta noin 250 sanan mittainen essee eli pohtiva kirjoitelma. Kertaa aineistoon viittamisen perusasiat täältä. Ennen kirjoittamista pohdi alla olevan kuvan avulla, miten aloittaisit esseen.


a) Kaikki erilaisia - kaikki samanarvoisia

Kuka on mielestäsi erilainen? Kuka saa määrittää normaaliuden ja erilaisuuden? Valitse Aito yhdenvertaisuus koulussa -kirjasesta yksi tarina, jonka kautta tarkastelet erilaisuutta. Mieti lukiessasi
  • Onko omassa elämässäsi ollut tilanteita, joissa olet kokenut itsesi erilaiseksi tai ulkopuoliseksi?
  • Mieti milloin se tapahtui ja miksi se tapahtui?
  • Onko kokemus auttanut sinua ymmärtämään erilaisuutta ja ulkopuolisuutta?
Tutustu ennen kirjoittamista Yhdevertaisuus.fi -sivuston tietoteksteihin ja käytä niitä apuna kirjoittaessasi esseetä.


b) Vihapuhe

Tutustu Ei vihapuheelle -kampanjan tietotekstiin vihapuheesta. Kirjoita tekstistä miellekartta. Tutustu sen jälkeen sivuston sivuun Kasvot vihapuheelle ja kirjoita lukemasi perusteella essee, jossa pohdit vihapuhetta valitsemastasi näkökulmasta.


c) Turvapaikanhakijat

Tutustu Rajatonta tiedekasvatusta sivuston tietotekstiin turvapaikanhakijoista. Kirjoita tärkeimmät käsitteet ja niiden selitykset itsellesi muistiin. Katso sen jälkeen alla oleva Enemmän kuin numeroita -lyhytelokuva ja kirjoita essee, jossa pohdit maahanmuuttoa ja pakolaisuutta Euroopassa omasta näkökulmastasi. Lisää ajatuksia omaan tekstiin voit etsiä seuraavien linkkien takaa: