4.2.15

Maailman synty

R. W. Ekman: Ilmatar. 1860.


"Ihmisillä on aina ollut tarve löytää selitys asioiden alkuperälle ja tapahtumien syille. Inhimillinen uteliaisuus ja mielikuvitus on luonut selityksiä myös niille asioille, joille ei kokemuksesta, tutkimalla tai kokeilemalla ole syntynyt selitystä. Näihin tarinoilla selitettyihin asioihin kuuluvat mm. taivaankappaleet, vuorokauden ja vuodenaikojen kulku, sääilmiöt yms. ihmettelyä herättäneet ilmiöt. Samoin ovat jo varhaiset ihmiset miettineet mistä maailma on saanut alkunsa, ja keksineet erilaisia tarinoita maailman ja sen ilmiöiden synnystä." (Honkala, Sundström, Tuominen: Kertomuksia maailman synnystä. Edu.fi)

Kalevalaisessa maailmansyntymytissä alussa on ilmaa, vettä ja ilman tytär Ilmatar. "Ilman pitkillä pihoilla, avaroilla autioilla" on kuitenkin pitkästyttävää ja Ilmatar päättää laskeutua alas meren selälle. Siellä hän tulee raskaaksi tuulesta ja meren kuohuista. Raskaus kestää kauan ja tukalaa oloaan lievittääkseen Ilmatar käy makuulle veteen. Kun vieressä uiva sotka etsii pesäpaikkaa, Ilmatar nostaa polvensa vedestä ja sotka munii siihen seitsemän munaa, kuusi kultaista ja yhden rautaisen. Kun munat rikkoutuvat, niistä muodostuvat maa, taivas, aurinko, kuu ja pilvet. Ilmatar luo veteen niemet ja luodot, syvänteet ja lahdet. Lopulta Ilmatar synnyttää Väinämöisen, joka jatkaa luomistyötä. Väinämöinen laittaa Samppa Pellervoisen kylvämään puita ja polttaa itse ensimmäisen kasken kotkalta saamaltaan tulelta. Kaskeen hän kylvää ohrapellon.

1. Eri kulttuureissa on omat maailmansyntymyyttinsä. Tutustu Wikipedian teksteihin Syntysanat (rullaa kohtaan Maailman synty) ja Alkumuna.

a. Mitä yhtäläisyyksiä syntytarinoilla on?
b. Verratkaa näitä tarinoita Kalevalan maailmansyntymyyttiin. Miettikää, millaiseen maailmankuvaan myytit liittyvät? Millaisena niihin uskovat ihmiset näkevät maailman?

2. Valitse toinen alla olevista tehtävistä (a tai b) ja tee se joko yksin tai parin kanssa.

a. Kuvitelkaa, että olette muurahaisia ja pohtikaa, miten muurahaiset aistivat maailman. Millaisista asioista niiden maailma koostuu ja mikä on sen keskipiste. Miettikää, miten muurahaiset saattaisivat luulla maailman syntyneen ja kirjoittakaa muurahaisten maailmansyntymyytti. Tehkää tarinastanne esitys haluammallanne tavalla (seinälehti, video, PowerPoint-esitys...).

b. Kehitelkää kuvitteellinen uusi selitys maailman synnystä, oma valehistoria. Etsikää ympäriltänne todisteita, jonka perusteella voitte selittää maailmansyntykäsityksenne. Tehkää tarinastanne esitys haluamallanne tavalla (juliste, näytelmä, teksti, runo)

3. Kertaa aukkotehtävän avulla tietosi Kalevalan maailmansyntymyytistä.

Osa tehtävistä muokattu Ateneumin taidemuseon Kalevalan luokkakuva -tehtävistön pohjalta.