5.2.15

Kalevalan kieli

Kuuntele runolaulantaa
Kalevalan runot ovat säilyneet ja siirtyneet sukupolvelta toiselle suullisena perimätietona. Tällainen muistin varaan rakentuva tarinaperinne rakentuu usein runomittojen mukaan. Mitta auttoi runolaulajia muistamaan pitkiä runoja. Mitan lisäksi muistia tukivat Kalevalan runoille tyypilliset toisto ja alkusointu.

Kalevalan runous on ollut laulettua. Jos esittäjiä oli kaksi tai useampi, sitä laulettiin vuorolauluna niin, että esilaulajan laulua myötäilivät kuoro tai myötälaulaja. Myös yksin laulettaessa säkeitä usein toistettiin eri tavoilla. Näin laulut jäivät paremmin niin laulajien kuin yleisönkin mieleen.

Kalevalan runomitta on nelipolvinen trokee. Siinä jokainen säe eli runon rivi koostuu kahdeksasta tavusta. Neljä tavuista on painollisia ja neljä painottomia:Lou-hi, Poh-jo-lan e-män-,
Poh-jan ak-ka har-va-ham-mas


Kalevalan runokielelle on ominaista alkusointu. Saman säkeen sanat alkavat monesti samalla äänteellä tai äänneyhtymällä:

Mieleni minun tekevi,
aivoni ajattelevilähteäni laulamahan,
saa'ani sanelemahan,
sukuvirttä suoltamahan,
lajivirttä laulamahan.                

Yksi Kalevalan runojen ominaispiirre on toisto. Peräkkäisissä säkeissä sanotaan usein sama asia hieman eri sanoin:

Jo veri jokena juoksi,
hurme koskena kohisi:
peitti maassa marjan varret,
kanervaiset kankahalla.                                

Toiston lisäksi runoissa esiintyy myös luetteloita:

Taittoi vastan taatollensa,
toisen taittoi maammollensa,
kokoeli kolmannen
kiverevälle veijollensa.                                 

Runomitta, alkusoinnut, toisto ja luettelot auttoivat runonlaulajia, jotka lauloivat pitkiä runoja ulkomuistista. Rytmikäs kieli painui helposti mieleen. 

1. Mitä Kalevalan kielelle tyypillisiä piirteitä löydät CMX:n laulusta Laulu palavasta linnusta (san. A.W. Yrjänä)?

2. Tee vihkoon tai omille läksysivuille seuraavat kirjoitustehtävät:

a) Kirjoita kalevalamittainen säe, jolla luonnehdit itseäsi. Esim. Hassu Heikki, hullunhauska. Viekas Ville, vitsiniekka.

b) Kirjoita runo jostakin nykypäivän asiasta tai esineestä hyödyntäen kalevalaisen kielen keinoja (kalevalamitta, alkusointu, toisto, luettelointi). 


Esim. Kännykkä, kultainen kaveri,
tuiki tarpeellinen tuttu,
huonon hetken pelastaja,
ankean ajan auttaja.

3. Tutustu Kalevalan kankahilla -sivuston tekstiin kalevalaisesta kielestä ja tee sivun alaosasta löytyvä tehtävä 1.

4. Tee tehtävä Kalevalan kielen kertokuvioista täällä. Opettele sen jälkeen säerakenteita täällä.

Lähteet: kalevalaseura.fi