7.10.14

Nominaalimuotoiset verbit ja lauseevastikkeetIsäkarhu sanoi: "Joku on maannut vuoteessani".
Isäkarhu sanoi, että joku oli maannut hänen vuoteessaan.
Isäkarhu sanoi jonkun maanneen hänen vuoteessaan.

Lauseen tuntomerkki on verbin persoonamuoto. Persoonamuotoisista verbeistä voidaan laskea, montako lausetta yhdessä virkkeessä on.

Viimeisessä esimerkkivirkkeessä on siis vain yksi lause ja osa jonkun maanneen hänen vuoteessaan on lauseenvastike. Lauseenvastike on erityisesti kirjoitetun kielen rakenne, joka korvaa että-, jotta-, kun- tai siten että -alkavan sivulauseen. Lauseenvastikkeiden avulla tekstiä voidaan tiivistää ja tehdä siitä sujuvampaa.

Verbimuoto maanneen on verbin nominaalimuoto. Nominaalimuotoiset verbit taipuvat sijamuodoissa kuten nominit.

Joku on rannassa ja ui.
Joku on rannassa uimassa.

Joku tuli rannasta.
Joku tuli uimasta.Verbin persoonamuodoilla on neljä aikamuotoa. Nominaalimuodoista näkyy myös aika, mutta vaihtoehtoja on kaksi:

Kuollessaan Elvis oli kotonaan.
Elviksen kuoltua hänen kodistaan tehtiin museo.

Lauseenvastikkeiden ytimenä on verbin nominaalimuoto. Persoona voi näkyä omistusliitteestä tai nominin genetiivimuodosta.


Tehtäviä nominaalimuodoista

Partisiippiharjoitus
Tunnista infinitiivi
Tunnista partisiippi
Agenttipartisiippi

Tehtäviä lauseenvastikkeista:

Lauseenvastiketehtävä Salpro
Kirjoittajan ABC -tehtävät lauseenvastikkeista (haastava)
Abitreenien lauseenvastiketehtävät (haastava)
Oulun Norssin lauseenvastiketehtävä