8.10.14

Aineistopohjainen kirjoitelma
Aineistopohjainen kirjoitelma on tekstilaji, jossa käytetään toisen kirjoittamaa tekstiä oman tekstin osana. Lähdetekstiä voi lainata joko suorina lainauksina tai tekstiä selostaen. Epäselvyyksien välttämiseksi lähde pitää myös merkitä näkyviin: kerro, aina kenen tekstiä lainaat. Vaikka aineistokirjoitelmassa käytetään hyväksi lainauksia muiden tekstistä, on tärkeää, että kirjoitelmassa näkyvät myös kirjoittajan omat ajatukset.

Kun lainaat toisen kirjoittamaa tekstiä sanatarkasti, katkelma täytyy erottaa omasta tekstistä lainausmerkeillä. Lainaus sisällytetään omaan tekstiin johtolauseen avulla.


Jyväskylän Yliopistossa murteita tutkinut Aila Mielikäinen kiteyttää murteiden merkityksen ihmisille: "Murre on ihmisen läheisin äidinkieli."

"Murre sisältää oman alueensa perinteitä, arvoja ja ilmaisutyyliä", kertoo Mielikäinen Jyväskylän Ylioppilaslehden (11/2004) haastattelussa.


Mielikäisen mukaan "naiset hyväksyvät miehiä helpommin yleiskielen piirteitä".

Lähteiksi kutsutaan kaikkia niitä tekstejä, joista otetaan tietoa tai muita aineksia omaan tekstiin. Lähteet tulee merkitä tekstin loppuun lähdeluetteloksi.

Aineistopohjaisen kirjoitustyön vaiheet:

Aineistoon tutustuminen. Tutustu ihan ensimmäiseksi koko lähdeaineistoon. Lue koko aineisto rauhallisesti ja paneutuen, jotta tiedät, mitä mahdollisuuksia lähdeaineisto Sinulle tarjoaa.

Näkökulman valinta. Kun olet valinnut itsellesi sopivimman aineiston, ratkaise, mistä näkökulmasta lähdet aihetta tarkastelemaan. Näkökulma määrää myöhemmin otsikon, ellei otsikkoa ole annettu valmiina.

Muistiinpanojen tekeminen. Muistiinpanoja tarvitset suunnittelutyöhön: kirjaa ylös kaikki se, mistä aiot kirjoittaa. Tässä vaiheessa kannattaa myös poimia lähdeaineistosta ne ajatukset ja kohdat, joita aiot omassa tekstissäsi käyttää.

Suunnittelu. Ennen kuin aloitat varsinaisen kirjoitustyön, suunnittele vielä huolellisesti, missä järjestyksessä aiot asiat esittää.

Kirjoittaminen. Varsinainen kirjoitustyö sujuu vaivattomasti, kun seuraat etukäteissuunnitelmaasi. Hyvä kirjoittaja käyttää aikaa myös tekstin kieliasun hiomiseen. Oikeakielisyysasioita voit tarkistaa vielä oppikirjasta.

Linkkejä

Toisen tekstiin viittaaminen - Kieli ja kirjallisuus -opetusblogi
Esseen kirjoittaminen - Kieli ja kirjallisuus -opetusblogi