29.8.14

Suomalaisten äidinkieletSuomi on virallisesti kaksikielinen maa, mutta täällä on myös aina asunut ihmisiä, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi. Muiden kielien osuus kasvaa koko ajan. Vaikka valtaosa suomalaisista puhuu äidinkielenään joko suomea tai ruotsia, Suomessa puhutaan jo yli 150:tä äidinkieltä.

Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Se tarkoittaa, että näillä kielillä on kaikkialla Suomessa oikeus saada palveluja ja lukea viralliset asiakirjat omalla äidinkielellään. Kansalliskieliä myös opetetaan koulussa äidinkielenä.

Vanhoja vähemmistökieliä Suomessa ovat saame, romanikieli ja viittomakieli. Myös näitä opetetaan koulussa äidinkielenä. Vähemmistökielten puhujilla on lakiin kirjattu oikeus kehittää ja pitää yllä omaa äidinkieltään ja kulttuuriaan.

Muita vähemmistökieliä ovat maahanmuuttajien äidinkielet, joista eniten puhujia on venäjällä, virolla ja englannilla. Myös maahanmuuttajilla on mahdollisuus saada koulussa opetusta omalla äidinkielellään, jos koulussa on tarpeeksi samaa kieltä puhuvia oppilaita ja opetuksen järjestäjällä mahdollisuus saada heille pätevä opettaja.

(Lähde Mikkola & Luukka: Taju. Äidinkieli ja kirjallisuus 9. WSOY 2009.)1. Kuuntele Hannu Reimen toimittama suomen kielestä kertova ohjelma Albania, jiddis ja muita Suomen kieliä -sarjasta ja lue ohjelmaan liittyvä tietoteksti täältä.

a. Miksi suomen kieli on harvinainen eurooppalainen kieli?
b. Mikä on lähin suomen sukukieli?
c. Esittele kolme Suomessa puhuttua pientä vähemmistökieltä. Millainen asema näillä kielillä on muualla maailmassa?
d. Minkä vuoksi kielet levittäytyvät nykyään ympäri maailmaa ja Suomenkin kaltaisista pienistä syrjäisistä maista tulee pikkuhiljaa monikielisiä?

2. Suomessa puhutaan noin 150 eri äidinkieltä. Katso tilastokeskuksen sivuilta, mitkä olivat vuonna 2019 vieraita kieliä, joilla oli Suomessa eniten puhujia. Kirjoita muistiin kymmenen suurinta kieltä ja niiden puhujamäärät.

3. Tutustu Yle Oppimisen Mun suomi -sivustoon. Materiaali on laadittu muualta Suomeen muuttaneille ja sen avulla halutaan opettaa tärkeimmät suomalaiseen kulttuuriin ja ihmisiin liittyvät asiat.


a. Millaisen Suomi-kuvan sivusto mielestäsi antaa?
b. Puuttuuko sivulta jotain, jota haluaisit kertoa omasta Suomestasi?
c. Listaa kolme omasta mielestäsi tärkeintä asiaa, joita maahanmuuttajan pitäisi tietää Suomesta. Miksi?

4. Tutustu Juuret maailmalla - koti Suomessa sivuston maahanmuuttajien tarinoihin. Valitse yksi ihminen, jonka tarinaan tutustut huolellisesti. Kirjoita sen jälkeen tälle kirje, jossa kommentoit elämäntarinassa esiin tulleita asioita ja pohdit omaa elämääsi suhteessa hänen tarinaansa.


Linkkejä:

Juuret maailmalla - koti Suomessa -verkkonäyttely
Monen kulttuurin koulu - YLE Oppimisen ohjelmasarja maahanmuuttajalapsista suomalaisessa koulussa