29.8.14

Sosiaalisen median tekstit

Kuvan sovelluksiin pääset klikkailemaan suoraan täältä.


Tutustu sosiaalisen median teksteihin parityöskentelyn avulla. Valitse parisi kanssa eniten itseänne kiinnostava someympäristö ja laatikaa siitä esittely. Tehtävä tehdään Classroomiin. Valitsemastanne palvelusta riippuu, millaisiin asioihin voitte keskittyä ja tuleeko esittelystä enemmän yleisellä tasolla oleva selostus vai tietyn käyttäjän tai käyttäjäryhmän esittely.

1. Kirjoittakaa lyhyt esittely palvelun perustiedoista:
  • Mikä palvelun idea on?
  • Mitä sen avulla voi tehdä?
  • Kuinka monta käyttäjää palvelulla on Suomessa/maailmalla?
  • Mikä on palvelun ikäraja?
  • Miksi valitsitte tämän aiheen? Oliko palvelu ennestään tuttu?
2. Hakekaa esimerkkejä, joita voitte linkittää omaan työhönne joko kuvakaappauksin, upotuksin tai linkein. 
  • Perustelkaa valintanne. Miksi valitsemanne kuvat antavat hyviä esimerkkejä palvelusta tai käyttäjästä.
3. Valitkaa yksi palvelun käyttäjä, jota seuraatte viikon ajan. Tehkää tästä käyttäjästä ja hänen toimistaan lyhyt esittely.

4. Harjoitelkaa tai esitelkää mahdollisuuksien mukaan palvelun käyttöä itse (tuottakaa sisältöä, ladatkaa videoita, osallistukaa keskusteluun jne. Kirjoittakaa myös tästä lyhyt raportti.

5. Lopuksi esitelkää kokemustenne perusteella palvelun vahvuudet ja heikkoudet ja sen, kenelle suosittelette palvelua ja miksi.