4.3.17

Mainos vaikuttaa
1. Tutustu mainontaan vielä linkin takaa aukeavan tietotekstin kautta ja vastaa kysymyksiin.

 • Mitä tarkoitetaan termillä brändäys? Mitä brändejä itse tiedät? Mitkä brändit näkyvät omassa arjessasi, mitä brändejä näet päivittäin ympärilläsi?
 • Millaisia keinoja mainostajat käyttävät mainoksissa?
 • Mitä tarkoittavat retoriset keinot?
 • Selitä termi kohderyhmäajattelu. Mihin kohderyhmiin itse kuulut?
 • Mihin asioihin mainoskuvan tekijän täytyy kiinnittää huomiota? Mainitse ainakin viisi asiaa.
 • Miten sosiaalinen media on muuttanut mainontaa? Missä somepalveluissa itse kohtaat mainoksia?
 • Mikä on digitaalinen jalanjälki ja miten se liittyy mainontaan?
 • Etsi netistä esimerkki vastamainoksesta ja vastaa sen perusteella: mitä tuotetta tai yritystä mainoksessa kritisoidaan? Miksi? Miksi juuri tämä mainos kiinnitti sinun huomiosi?
 • Mitä tarkoittaa natiivimainonta? Etsi esimerkki tällaisesta ja linkkaa se tehtävään.


2. YLE:n Mediakompassi-sivulla on kolmeosainen tehtäväpaketti, jossa tarkastellaan mainosta ja uutista tekstilajina. Tee parisi kanssa tehtävät vihkoon tai Classroomiin.

3. Mainosetsivät-sivusto on tehty alun perin pienille oppijoille, mutta tehtäviä voidaan tehdä hyvin myös yläkoulussa. Valitse parisi kanssa sivulta teille mieluisin tehtävä ja esitelkää valmis tuotoksenne muille.

4. MAINOSANALYYSI. Laaja ryhmätyö 3-4 hengen ryhmille. Tehkää jokaisessa tehtäväkohdassa huolelliset ja siistit muistiinpanot, sillä lopullinen työ sisältää esimerkiksi niistä tehtyjä kuvaajia ja graafisia esityksiä.

a. Valitkaa ryhmissä yksi seuraavista mainosryhmistä:

 • automainokset
 • kosmetiikkamainokset
 • liittymät
 • puhelimet tai tabletit
 • päivittäistavaramainokset (tavarat, joita voi ostaa marketista tai ruokakaupasta)
 • suklaamainokset
 • lelumainokset
 • matkailumainokset
b. Etsikää vähintään kymmenen erilaista ryhmään kuuluvaa mainosta. Pyrkikää löytämään eri visuaalisiin medioihin (sanomalehdet, aikakauslehdet, televisio, netti) tehtyjä mainoksia. Leikatkaa mainokset lehdestä tai ottakaa kuvat/kuvakaappaukset verkkomainoksista ja linkittäkää videot tähän tehtävään.

c. Käykää läpi jokainen mainos ja listatkaa niissä käytettyjä mainonnan keinoja. Mitä yhteistä oli kaikissa? Entä eroavaisuuksia? Oliko eroja eri medioihin tehtyjen mainosten välillä?

d. Mikä oli yleisin mainostyypissänne käytetty väri? Ottakaa selvää, mihin tällä halutaan kuluttajassa vedota. Tietoa saat Totta kai -materiaaliasta ja Yle Uutisten artikkelista Näin värit vaikuttavat kuluttamiseen (22.3.2013).

e. Millaisia ihmisiä mainoksissanne esiintyy? Pohtikaa, miksi.

f. Miten määrittelisitte mainostenne kohderyhmän? Millä perusteella?

g. Tehkää luokassa kysely, jossa selvitätte oman mainosryhmänne näkökulmasta
 • Mitä tuotemerkkejä luokkalaiset ko. ryhmästä tietävät?
 • Missä he ovat törmänneet näihin tuotteisiin tai niiden mainoksiin?
 • Mikä teidän mainosryhmänne mainos on jäänyt ihmisille mieleen?
 • Kokevatko he kuuluvansa kyseisten mainosten kohderyhmään.

h. Laatikaa edellisten kohtien perusteella esitys (Slides, Prezi, Canva), jossa esittelette löytämänne tulokset.

i. Laatikaa lopuksi mainos kuvitteellisesta omaan mainosryhmäänne kuuluvasta tuotteesta. Tekemässänne työssä tulee näkyä se, mitä olette aikaisemmissa tehtävissä oppineet juuri oman alanne mainosten tyylistä ja vaikuttamisen keinoista. Liittäkää kuva mainoksestanne edellisessä kohdassa tekemänne esityksen loppuun.

LINKKEJÄ

Totta kai - aikakauslehtimainonnan lukutaidon oppimateriaali