16.9.16

Sananvapaus
1. Katso Yle Uutisluokan ohjelma Sananvapaus. Kirjoita noin 100 sanan mittainen teksti, jossa pohdit sananvapautta. Voit miettiä esimerkiksi:
 • Mitä sananvapaus sinulle tarkoittaa?
 • Miten sananvapaus näkyy omassa elämässäsi?
 • Miten rajoittaisit sananvapautta - vai rajoittaisitko? Perustele.
 • Uskotko tunnistavasi sananvapauden rajat?

2. Lue Jyrki Lehtolan kolumni Mun sananvapaus, sun tyhmyys (IS 9.4.2016). Kirjoita vihkoosi viisi ajatusta tai kysymystä, joita teksti sinussa herätti. Vertaa sen jälkeen ajatuksiasi parin kanssa ja keskustelkaa, mitä sananvapaus teidän mielestänne tarkoittaa.

3.Sananvapaus on suomalaisen median kulmakivi. Kuitenkin myös toimittajien pitää tarkkaan miettiä, mitä tai kenestä voi kirjoittaa. Tutustukaa Missä kulkevat median rajat -videoon ja tehkää sen jälkeen alla olevat tehtävät.a) Keskustelkaa yhdessä videon katsomisen jälkeen:
 • Miksi vain tarkistettua tietoa painetaan lehteen?
 • Miksi epäiltyjen nimiä, seurustelujuoruja tai rikoksentekijän etnistä taustaa ei julkaista?
 • Miksi kuka tahansa ei voi joutua lööppiin?
 • Millainen on julkisen ja yksityisen tilan ero?
 • Saako onnettomuuspaikalla kuvata?
 • Mihin journalistin ohjeita tarvitaan? Mitä seuraisi, jos mikään ei säätelisi journalismia?
 • Mikä on Julkisen sanan neuvosto?
 • Onko iltapäivälehtien journalismi eettistä?
b) Valitkaa yksi seuraavista:
 • Pohtikaa yhdessä, mihin Journalistin ohjeita tarvitaan. Valitkaa yksi journalistin ohjeista. Miettikää konkreettisia esimerkkejä, millaisia ongelmia aiheutuisi, jos tätä ohjetta olisi. Perehtykää myös Julkisen sanana neuvoston antamiin vapauttaviin ja langettaviin päätöksiin ja niiden taustalla oleviin journalistin ohjeisiin.
 • Kuvitellaan, että journalistin ohjeet ovat kadonneet – lehdet saavat tehdä rajatta mitä tahansa. Millaisia aiheita olisi tällaisen lehden päivän lööpissä? Tehkää tällaisen säännöttömän lehden lööppi ja merkitkää siihen, mitä journalistin ohjeita se rikkoo. Perehtykää tarvittaessa tarkemmin  journalistin ohjeisiin.
 • Miksi piilomainonta on kiellettyä? MItä seuraisi, jos se olisi sallittua? Mitä on natiivimainonta ja miten se haastaa journalismin ja mainonnan rajaa?  Kokeiltaa itse, millaiselta näyttäisi sanomalehti, jossa journalismin ja mainonnan rajat olisivat kokonaan kadonneet.
(tehtävä lainattu Sanomalehti opetuksessa -sivuston mediakasvatusmateriaaleista.)

4. Joka vuosi Reporters without Borders (Toimittajat ilman rajoja) -järjestö teetättää tutkimuksen siitä, millainen lehdistön sananvapaustilanne on puolilla maailmaa. Tutki linkin takana olevaa sananvapautta käsittelevää karttaa vuodelta 2015. 

Tee tehtävät:

a. Missä maissa lehdistön tilanne näyttää olevan hyvä? Mainitse kolme maata.
b. Missä maissa näyttäisi tilanne on vaikea tai  huono? Mainitse kolme maata.
c. Mistä syitä voi olla siihen, että sananvapautta rajoitetaan? Anna esimerkkejä rajoittamisen syistä.

5. Pohdi parin kanssa sananvapautta seuraavien kysymysten avulla:
 • Tutustukaa Suomen perustuslakiin ja sananvapauslakiin. Verkosta lakitietoutta löytyy muun muassa Finlexistä.
 • Keskustelkaa, olisiko oikein, jos media jättäisi ikävät tapahtumat ja yhteiskunnalliset epäkohdat uutisoimatta?
 • Muistelkaa viimeaikaisia uutistapahtumia. Onko jonkin asian uutisointi ollut mielestänne juridisesti tai eettisesti kyseenalaista? Miksi, miksi ei?
 • Pitääkö median suojata yksilöä, joka laiminlyö tehtäviään tai tekee väärin? 
 • Kuka on skandaalien takana? Keksiikö media ne vai syntyvätkö ne tapahtuneista tosiasioista?
 • Keskustelkaa, millainen tilanne Suomessa olisi, jos sananvapautta ei olisi?
 • Millaisia esimerkkejä sananvapauden rajoittamisesta tiedätte maailmalta tai Suomen historiasta?
 • Voitaisiinko sananvapautta missään tilanteessa rajoittaa myös Suomessa? Milloin?
(Tehtävän kysymykset Katri Hämäläinen, Edu.fi)