16.8.16

Suomi vieraana kielenä
Tutustu koulusi valmistavan luokan suomen kielen tuntiin tai suomi toisena kielenä -opetukseen. Kirjoita vierailustasi havaintopäiväkirja, jossa tulevat ilmi ainakin seuraavat asiat:

  • Kuinka monta oppilasta luokassa opiskeli tunnilla, jolla olit mukana?
  • Montako aikuista luokassa oli?
  • Mitä asiaa tunnilla opeteltiin?
  • Kuinka paljon luokan oppilaat osasivat suomea? Missä asioissa he tarvitsivat apua?
  • Millaisia apuvälineitä (oppikirjat, taulu, videot jne.) tunnilla käytettiin?
  • Osallistuitko itse tunnilla mihinkään? Jos osallistuit, kerro siitä lyhyesti: mitä teit, kenen kanssa, miltä se tuntui ja opitko ehkä itse jotain uutta.
  • Miksi suomen kieli on monelle ulkomaalaiselle vaikea kieli?