4.3.16

Vihapuhe

 

1. Tee vihapuhetesti
 • Minkä tuloksen sait?
 • Mitä ajattelit testistä?

2. Valitkaa ryhmässä yksi seuraavista artikkeleista. Lukekaa artikkeli ja keskustelkaa hetki siihen liittyvistä kysymyksistä. Valmistautukaa esittelemään artikkeli ja pohdintanne muulle luokalle.

a) Atlas Saarikoski: Vihapuhe ei synny vihasta.
 • Mitä eri vähemmistöjä Suomessa on?
 • Miten vihapuhe vaikuttaa vähemmistöihin ja yksilöihin?
 • Miten vihapuheeseen voi puuttua?
 • Miksi vihapuhetta pitäisi vastustaa

b) Sirpa Puhakka: Vihapuhe koettelee sananvapauden rajoja.
 • Miksi meillä on sananvapaus?
 • Miten sitä on rajoitettu?
 • Onko vihapuhe uhka sananvapaudelle?

c) Mikko Naalisvaara: Tutkija: Vihapuhe vertautuu sotapropagandaan
 • Miten nettikeskustelu eroaa kasvokkaisesta keskustelusta?
 • Miten verkko vaikuttaa vihapuheen määrään, laajuuteen tai laatuun?
 • Millaisista vihapuheen haittavaikutuksista tutkija on huolissaan?
 • Miten vihapuheen vaikutuksia voisi ehkäistä?

3. Lue esimerkkejä vihapuheesta verkkokeskusteluissa

a) Valitse yksi teksti ja vastaa sen perusteella seuraaviin kysymyksiin:

 • Kenestä tekstissä puhutaan?Kuka tai keitä teksteissä mainitaan?
 • Mitä puhutaan? Millaisia asioita teksteissä käsitellään tai kuvataan?
 • Miten puhutaan? Mitä tällaisten mielipiteiden esittämisellä tavoitellaan; mikä on sen tarkoitus?
 • Mitä seurauksia tällaisella ilmaisulla voi olla? Ovatko seuraukset erilaisia eri ympäristöissä (verkossa, koulussa)?

b) Kirjoita vastine haluamallesi henkilölle.

Tehtävät 1 ja 2 muokattu Ei vihapuheelle -sivuston materiaaleista.LINKKEJÄ