14.8.15

Olen suomalainen - siis kuka?Katso ja kuuntele yllä oleva video. Mitä ajatuksia se sinussa herättää? Keskustele hetki parisi kanssa.

Kun puhutaan suomalaisuudesta tai muista kansallisuuksista, kulttuurisesta taustasta tai vaikka ihonväristä, puhutaan identiteetistä. Identiteetillä tarkoitetaan ihmisten ja kansakuntien omaa käsitystä siitä, millaisia he ovat. Kirjallisuudessa ja muussa taiteessa identiteettiä pohditaan monelta kannalta: Mitä suomalaisuus on? Miten se on muotoutunut? Mikä siinä on keskeistä?

Identitetti muuttuu niin yksittäisen henkilön elämän ajan kuin myös laajemmin aikojen ja olosuhteiden muuttuessa. Tällaisia muutoksia suomalaisessa kulttuurissa ovat olleet esimerkiksi teollistuminen, talvi- ja jatkosota sekä niitä seuraavat jälleenrakennusvuodet, yhteiskunnan rakennemuutos, monikulttuurisuuden lisääntyminen ja vaikka teknologian nopea kehittyminen.


Alla olevissa tehtävissä tarkastellaan suomalaisuutta erilaisten laulutekstien avulla. Vastaa kysymyksiin yksin tai parin kanssa kummankin vihkoon. Laulujen sanoitukset löydät kirjoitettuna täältä.

1. Millainen suomalainen ihminen on Olen suomalainen -kappaleen sanoituksessa? Onko tekstin mukaan hyvä olla suomalainen? Perustele.

2. Maailman sinisin taivas kertoo ainakin Suomen luonnosta ja työn teosta, mutta tekstiä voi lukea myös vertauskuvallisena. Se tarkoittaa, että kun lauletaan suomalaisesta metsästä, tarkoitetaan samalla myös jotain muuta. Mitä tekstissä mainittuja suomalaisen metsän ominaisuuksia voitaisiin liittää myös suomalaiseen ihmiseen? Mitä muita suomalaisten arvostamia asioita ja ominaisuuksia kappaleesta voi löytää?

3. Jarkko Martikaisen tekstissä Minä olen Suomi ei näyttäydy kovin mukavana paikkana? Mitä asioita teksti kritisoi? Oletko itse samaa mieltä tekstin kanssa? Ota kantaa ja perustele. Tunnistatko tekstistä oman Suomesi?

4. Murheellisten laulujen maa on suomalaisen rock-lyriikan klassikko. Pohdi, miksi se koskettaa niin monia suomalaisia ihmisiä? Kappale sisältää myös useita viittauksia suomalaiseen kirjallisuuteen ja yhteiskuntaan - yritä ottaa selvää, kuinka teksti viittaa seuraaviin asioihin:
- Sillanpään marssilaulu
- Juhani Ahon kirja vuodelta 1899
- Vexi Salmen iskelmä 1980-luvulta
- 1800-luvun puolivälin raittiusvalistus
- vanha sanonta Suomesta ja sen lukuisista vesistöistä
- Runebergin runo Saarijärven Paavosta

5. Vanhin teksti Laulu Suomesta on kirjoitettu jo vuonna 1816. Mitä asioita yhdistäisit vielä nykyään Suomeen ja suomalaisiin ihmisiin. Entä minkä ohitse aika on jo ajanut eivätkä ne enää kosketa nykysuomalaisen elämää?

6. Viimeisin teksti on Palefacen Helsinki Shangri-La. Millaisena Suomi tässä näyttäytyy? Mitä kaikkia asioita Paleface kritisoi. Lopuksi listaa vihkoosi kaikki sanat, jotka tekstissä olivat sinulle vieraita.

7. Mikä edellisistä teksteistä vaikutti sinuun eniten? Miksi? Entä mikä tuntui kaikkein vieraimmalta tai vaikeimmin lähestyttävältä? Perustele.

8. Pohdi kaverin kanssa seuraavia asioita:
  • Millaisilla kriteereillä voisi määritellä suomalaisen ihmisen?
  • Onko mielestäsi olemassa jotain tiettyä, oikeaa suomalaisuutta? Perustele mielipiteesi viidellä virkkeellä.