18.3.15

Pienoistutkielma kirjallisuuden lajityypeistä

Pienoistutkielma kirjallisuuden lajityypeistä sekä niitä edustavista kirjoista tehdään yhteistoiminnallisesti luokan wikiprojektina. Tarkemmat ohjeet wikin käyttöön löydät luokkasi wikin etusivulta.

Pienoistutkielma koostuu kahdesta osasta:

Valitun lajityypin esittelystä
Oman kirjan analyysistä
Lajityyppiesittelyt tehdään yhdessä kaikkien saman lajityypin kirjan valinneiden kanssa. Kun luet jonkun ryhmäläisesi tekemää lajityypin esittelytekstiä, voit tehdä siihen lisäyksiä ja vaikka tarvittavia korjauksia. Palautuspäivänä jokainen ryhmäläinen on vastuussa siitä, että lajityypin esittelevä teksti on mahdollisimman kattava ja hyvin kirjoitettu. Opettaja näkee, kuinka esittelyt on rakennettu ja mitä kukakin on tekstiin tehnyt. Pitäkää yhdessä ryhmänä huoli siitä, ettei teksti ole suoraa kopiota Wikipediasta tai muista lähteistä.

Yhteisen osuuden lisäksi jokainen kirjoittaa esittelyn lukemastaan teoksesta.

Ohjeita oman kirjan esittelyyn

Kirjoita sisällönerittely lukemastasi teoksesta. Sisällön erittelyssä olisi hyvä eritellä ainakin seuraavia seikkoja teoksesta:
  • AIHE: Mistä teksti kertoo?
  • JUONI: Teoksen tapahtumat. Joskus kirjassa voi olla usempiakin juonia.
  • HENKILÖT: päähenkilöt, sivuhenkilöt, taustahenkilöt.
  • TEEMA: Onko rivien välistä luettavissa jotain syvempiä merkityksiä? Mistä kirjassa tosiasiassa puhutaan? Tyypillisiä teemoja ovat esimerkiksi hyvän ja pahan kamppailu, ystävyys, rakkaus, kasvu…)
  • KERRONTA: Kuka on teoksen kertoja? Minäkertoja, ulkopuolinen kertoja, kaikkitietävä kertoja?
  • NÄKÖKULMA: Kenen näkökulmasta teos on kirjoitettu?
  • LOPETUS: Onko kirjan loppu avoin vai suljettu?
  • MILJÖÖ: Mikä on teoksen ajallinen ja paikallinen ympäristö?
  • Onko kirjalla selkeä sanoma?
Huomaa, ettei erittelystä saa tulla vastausluetteloa edellisiin kysymyksiin. Muista perustella mielipiteesi.

HUOM! Kaikki tekstit kannattaa myös kopioida ja säästää omalle koneelle kaiken varalta. Näin voit tarvittaessa näyttää opettajalle, mitä kaikkea olet wikiin kirjannut, mikäli ne jostain syystä sieltä katoaisivat.