22.10.14

Netiketti ja tekijänoikeudetSanotaan, että nykyajan nuoret ovat diginatiiveja eli he ovat syntyneet ja kasvaneet digitaalisessa
kulttuurissa ja heille digitaalinen ympäristö on osa kotiseutua. Silti myös nykypäivän nuoret tarvitsevat erilaisia tietoja ja taitoja selviytyäkseen nettimaailmassa turvallisesti ja käyttääkseen sen tarjoamia mahdollisuuksia taitavasti ja monipuolisesti. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi tieto tekijänoikeuksista, netiketistä, salasanoista, virusturvasta ja yksityisyyden suojelusta.

1. Katso video kuvien käytöstä omissa koulutöissä ja muissa julkisissa esityksissä ja vastaa sen avulla seuraaviin kysymyksiin:

a. Millaisia kuvia ei saa käyttää omissa töissä?
b. Millaisia kuvia saa käyttää?
c. Mistä voi löytää kuvia, joiden tekijä on luovuttanut niiden käyttöoikeuden myös muille?
d. Mitä uutta opit kuvien tekijänoikeuksista?

3. Ota selvää, mitä seuraavat asiat tarkoittavat nettimaailmassa:

a. vihapuhe
b. nettikiusaaminen
c. yksityisyyden loukkaaminen

4. Pohdi parin kanssa, mitä voisivat käytännössä tarkoittaa seuraavat netinkäyttäjän oikeudet. Antakaa jokaisesta ainakin yksi esimerkki:
- Oikeus yksityisyyteen
- Oikeus omaan teokseen
- Oikeus loukkaamattomuuteen

5. Käytä yksi oppitunti Kopiraittilan koulussa. Valitse 8.-9.-luokkalaisille tarkoitetut tehtävät.
Listaa vihkoon tai Classroomiin tehtävät, jotka teit ja jokaisen perään lyhyt kommentointi, mitä uutta opit tai minkä asian tehtävä opetti.