7.9.14

Suomen sukukieletSuomen kieli kuuluu suomalais-ugrilaiseen kielikuntaan. Yhdessä samojedikielten kanssa ne muodostavat uralilaisen kielikunnan, johon kuuluu yli 20 eri kieltä ja niillä yhteensä noin 23 miljoonaa puhujaa. Uralilaisen kielikunnan kieliä yhdistää yhteinen kantakieli, kantaurali, jota puhuttiin noin 6000 vuotta sitten.

Sukukielet voidaan jakaa etäsukukieliin ja lähisukukieliin. Suomen lähisukukieliä ovat itämerensuomalaiset kielet, joihin kuuluvat suomen lisäksi viron, karjalan, liivin, vepsän, vatjan ja lyydin kieli. Myös Norjan Lapissa puhuttava kveeni ja Tornionjokilaaksossa Suomen ja Ruotsin alueilla puhuttava meänkieli ovat suomelle läheistä sukua.

Suomensukuisista kielistä vain suomella, virolla ja unkarilla on turvattu asema oman valtionsa virallisena kielenä. Muut suomensukuiset kielet ovat oman alueensa vähemmistökieliä ja siten ainakin mahdollisesti uhanalaisia. Pienimmät suomensukuiset kielet ovat jo häviämässä.

1. Ota yksin tai parin kanssa selvää, mitä tarkoittavat lähisukukieli ja etäsukukieli. Valitkaa sitten yksi suomen kielen etäskukieli ja lähisukukieli ja selvittäkää ja kirjoittakaa vihkoon molemmista kielistä seuraavat asiat:
 • Kielen puhujamäärä, levinneisyys (minkä valtioiden alueilla sitä puhutaan)
 • Kielen nykytilanne ja tulevaisuus: käytetäänkö kieltä esim. opetuksessa tai valtion virallisena kielenä? Onko kieli vaarassa kuolla sukupuuttoon?
 • Etsikää 2-3 kirjallista näytettä (virkettä tai pidempää tekstiä) molemmista kielistä ja verratkaa niitä suomen kieleen. Suomentakaa valitsemanne tekstit. Huom! Tässäkään hommassa ei parane luottaa Google kääntäjään.
 • Etsikää, miten valitsemillanne kielillä sanotaan
  • lukusanat 1-10
  • persoonapronominit
  • sanat: kala, vene, äiti, koulu, metsä, ystävä
2. Jatkakaa jomman kumman kielen esittelyä tekemällä siitä PowerPoint tai Google Slides -esitys. Lisätkää dioihin keräämänne tiedot ja lisäksi seuraavat:
 • Näytteitä kielestä ja mahdollisesti kielialueen kulttuurista. Voitte hyödyntää esityksessä myös kuvia, videoita tai musiikkia kieleen liittyen. Esityksissä vapaasti käytettäviä kuvia löydät täältä.

3. Tutustukaan muiden esityksiin sukukielistä. Testatkaa vielä lopuksi tietonne sukukielistä täällä.


LINKKEJÄ

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kotus
Sukukansojen ystävät
Kielinäytteitä
Meänkielen sanakirja
Suomesta Siperiaan - verkkonäyttely hantin kielestä


Lehtiartikkeleita ja videoita

Karjalaisia ryssiteltiin ja heiltä kiellettiin uskonto ja kieli YLE Uutiset 17.9.2017
Ylen Elävän Arkiston materiaali suomen sukukielistä
Meän kieltä hoon päältä YLE Elävä Arkisto
Miltä suomen sukukielet kuulostavat? YouTube-video
Suomen sukukielet on ajettu ahtaalle Venäjällä TS 4.1.2015
Varhaiskantasuomea Unna ja Nook -elokuva