28.9.14

ArvosteluArvostelu on mielipideteksti, jossa kirjoittaja esittää hyvin perustellun arvion jostain teoksesta tai tapahtumasta. Arvostelu on muodoltaan asiatyylinen ja yhtenäinen teksti ja se voidaan esittää joko suullisesti tai kirjallisesti.

Novelliarvostelu rakennetaan seuraavien ohjeiden mukaan:

Valitse arvostelullesi sopiva otsikko. Otsikko kertoo novellista jotakin tärkeää. Otsikoksi ei riitä pelkkä novellin nimi.

Ensimmäinen kappale on johdantokappale. Siinä tarkoituksena on herättää lukijan mielenkiinto ja kertoa lyhyesti novellista. Ilmoita arvostelun alussa kirjailijan ja novellin nimi sekä ilmestymisaika ja -paikka. Esimerkki aloituksesta: Kreetta Onkelin novellissa Paha vuosi (Aamulehti 25.8.2014) kahdeksasluokkalaisen Juuson elämä muuttuu.

Toinen kappale on käsittelykappale. Kerro tarkemmin novellin juonesta, miljööstä ja keskeisistä henkilöistä. Millainen päähenkilö on ja miten hän suhtautuu asioihin? Tapahtuuko novellissa jokin muutos vai keskitytäänkö siinä tapahtumien ja henkilöiden kuvailuun? Valitse käsittelykappaleeseen mielestäsi tärkeitä yksityiskohtia novellista. Voit kuvailla myös novellin kieltä ja kerrontaa. Pohdi, mitä novelli kertoo ihmisistä ja elämästä yleisellä tasolla. Onko novellissa jokin sanoma tai opetus? 

Kolmannessa kappaleessa esitä oma perusteltu arviosi teoksesta. Arvioi itse novellia, mahdollisesti sen ajankohtaisuutta ja merkittävyyttä (esimerkiksi kuvaako novelli mielestäsi todenmukaisesti tai kiinnostavasti nuorten elämää?) Millaisen lukuelämyksen se tarjosi? Erittele novellin onnistuneita piirteitä sekä asioita, joita jäit kaipaamaan. Herättikö novelli kysymyksiä? Voit arvioida myös novellin kieltä ja kerrontaa ja pohtia, millaisille lukijoille voisit suositella novellia.

Kirjoita arvostelun loppuun oma nimesi.