27.8.14

Kalevala
Kalevala on suomalaisten kansalliseepos. Se ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1835, mutta vielä tänäkin päivänä sen tarinat ja henkilöt koskettavat lukijaa ja kenties selittävät jotain suomalaisesta kansanluonteesta.

1. Palautetaan mieliin aikaisempia tietoja Kalevalasta. Listaa mahdollisimman monta
a. henkilöä
b. eläintä
c. esinettä, joita muistat Kalevalasta.
d. Katso vielä alla oleva video Kalevala noin 100 sekunnissa.


2. Kalevala on alun perin suomalaista kansanperinnettä ja sen tarinat ovat kulkeneet suullisena perimätietona sukupolvelta toiselle. Pohdi yksin tai parin kanssa, mitä kaikkia sellaisia tarinoita tiedätte, joiden uskotte olevan tuttuja lähes kaikille suomalaisille  (uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvät tarinat, sadut ja kertomukset, urheilulegendat, runot, laulut, romaanit, elokuvat jne.). Pyrkikää listaamaan mahdollisimman monta tarinaa.


3.Tutustu tietotekstiin Laulut Kalevalan takana (Suomalaisen kirjallisuuden seura).

a. Kuinka vanhoista runoista Kalevala koostuu?
b. Missä runot ovat syntyneet?
c. Ketkä ovat tarinoiden tyypillisiä sankareita?
d. Mitä on rituaalirunous?
e. Miksi runonlauluperinne alkoi kadota Suomesta 1500-luvulla?
f. Missä runonlauluperinne on säilynyt näihin saakka?

4. Mihin Kalevalan tarinaan alla oleva kuva liittyy? Muistatko, mitä tarinassa tapahtuu?
5. Katso alla oleva video Sammon taonta.6. Tee pohtiva kirjoitelma yhdestä seuraavista aiheista:

a) KALEVALAN NAISET
  • Tutki naisen asemaa Kalevalassa esimerkiksi perehtymällä Lemminkäisen äidin ja Ainon kuvauksiin tai tutustumalla Marjatan tarinaan. Vertaa kalevalaisen ja nykysuomalaisen naisen asemaa. Mikä on muuttunut ja mikä ei? Ota kantaa Kalevalan naiskuviin.
b) KALEVALAN MIEHET

  • Millaisia mieshahmoja Kalevalassa on? Mitä ihailtavaa, mitä surkuteltavaa heissä on? Ketkä nykyajan sankarihahmot (todelliset tai fiktiiviset) mielestänne vastaavat heitä? Mitä tyypillistä suomalaista heissä on? Pohdi itseäsi tai tuntemiasi miehiä ja vertaa Kalevalan hahmoihin.
c) KALEVALAN ÄIDIT

  • Vertaile Kullervon, Lemminkäisen ja Ainon äitejä. Luo yleiskuva kalevalaisen äidin piirteistä ja ominaisuuksista. Vertaa kuvaa nykyaikaan ja ota kantaa aiheeseen.


Tehtäviä Kalevalasta

Oulun Norssin Kalevala-tehtävät (sopivat kertaukseksi Kalevala-jakson päätteeksi)
Kalevala-tietoa pähkinänkuoressa (kertausmoniste jakson lopuksi)

Linkkejä
Kalevala 2.0: räppiä, loitsuja ja viisaita näkijöitä - myös tänään!
Sammon salat -peli
Kalevalan kieli nykysuomessa - Kielikello
Kalevalan kulttuurihistoria - Kalevalaseura
Kalevalan kankahilla - Kalevalaseuran oppimateriaali