7.4.14

Realismi ja Minna Canth

Eero Järnefelt: Kaski 1893 (Raatajat rahanalaiset).

Realismi syntyi 1800-luvun lopulla tarpeeseen 
kuvata yhteiskuntaa ja yhteiskunnallisia ongelmia. Uuden ajan ilmiöt, teollistuminen ja kaupungistuminen, eivät tuoneetkaan pelkkää onnea vaan huomattiin, että rikkaat rikastuivat ja köyhät köyhtyivät. Maaseudulta kaupunkiin muuttanut työväestö asui huonoissa oloissa ja myös naiset ja lapset joutuivat tekemään raskasta pienipalkkaista työtä. Maaseudun ihmiset taas olivat suureksi osaksi köyhiä pienviljelijöitä, jotka elivät suuren lapsijoukon kanssa huonoissa oloissa.

Realistiset kirjailijat halusivat osoittaa, millaisia ongelmia köyhillä ihmisillä maalla ja kaupungissa oli. Realistisille kirjallisuudelle ovat tyypillisiä seuraavat piirteet:
  • Aiheina on arkipäiväinen maailma, tavallinen elämä ja yhteiskunnan ongelmat.
  • Henkilöinä ovat tavalliset ihmiset ja myötätunto on köyhien puolella.
  • Ympäristön kuvaus on tarkkaa ja vastaa todellisuutta.
  • Tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja lukijan ajatuksiin.

1. Tarkastele yllä olevaa Eero Järnefeltin maalausta Kaski. 

a. Mitä realismille ominaisia asioita löydät siitä?
b. Kirjoita lyhyt realistinen kuvaus jonkun kuvassa olevan henkilön elämästä.

2. Tutustu täällä Minnan Canthiin ja hänen elämäänsä.

a. Millä perusteella voidaan sanoa, että Canth oli ahkera ja tarmokas ihminen?
b. Mitä muuta Minna Canth oli kuin kirjailja?
c. Kertaa vielä Minna Canthin elämäntarina alla olevan videon avulla.Video Vetamix, Yle. 2016.

3. Katso Ylen Elävästä arkistosta ohjelmakatkelma tv-elokuvasta Anna-Liisa. Ota selvää, mistä koko teos kertoo ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:
a. Millainen suhde Anna-Liisalla ja Mikolla on nyt? Millainen suhde oli aikaisemmin?
b. Mikä on Anna-Liisan salaisuus?
c. Miten tarina päättyy?
d. Minkä yhteiskunnan ja naisen asemaan liittyvän epäkohdan Canth halusi tekstillä nostaa esiin?
e. Kuuntele Maija Vilkkumaan kappale Anna-Liisa. Millainen tunnelma kappaleessa on? Millainen olo Vilkkumaan Anna-Liisalla on salaisuuden paljastuttua?
f. Mieti, kuinka Anna-Liisan tarina jatkuu ja kirjoita lyhyt realistinen katkelma tilanteesta, jossa Anna-Liisa on salaisuuden julkitulon jälkeen.