7.4.14

Kansanperinne"Suomalainen kansanperinne tarkoittaa suomalaisille perinteisiä ja kansanomaisia käytäntöjä, teknologioita, uskomuksia, tietoja, asenteita ja tapoja. Suomalaiseen kansanperinteeseen kuuluu sanan laajassa merkityksessä kaikki suomalaisten perinteinen kansanomainen kulttuuri. Kansanperinnettä ei ole uusi, kaupallinen tai vieras nykykulttuuri eikä oppineiden tekemä niin sanottu "korkeakulttuuri". Erityisesti maalaiskulttuuri ja tavallisen kansan kulttuuri, jossain määrin myös varhainen työväenkulttuuri, on katsottu Suomessa kansanperinteeksi." (Wikipedia)

Kansanperinteellä tarkoitetaan monenlaisia kulttuurin muotoja, jotka ovat syntyneet erilaisissa yhteisöissä aikojen saatossa. Kansanperinteeseen kuuluvat niin sananlaskut, lorut ja loitsut kuin erilaiset tavat, tapahtumat ja uskomuksetkin. Vanhempaa suomalaista kansanperinnettä edustavat esimerkiksi kehto- ja rekilaulut.

Nykyajan uutta kansanperinnettä ovat sen sijaan kaupunkilaistarinat ja vitsit. Kansanperinne on meille kaikille tuttua ja joskus hyvin arkistakin. Kansanperinteen avulla kasvatamme kulttuurisia juuriamme ja luomme siltaa eri sukupolvien välille.

Sananlaskut

Pohdi, mitä sananlaskuja muistat. Kirjoita vihkoosi ainakin viisi tuttua sananlaskua. Millaisia sananlaskuja tai sanontoja itse käytät?

Erilaisia suomalaisia sananlaskuja aakkosjärjestyksessä löydät wikisitaatit-sivulta.  Taju-kirjan sivulla 226 on mainittu lastenkasvatuksessa käytettyjä vanhoja suomalaisia sananlaskuja. Mitkä näistä soveltuisivat mielestänne nykyäänkin kasvatukseen ja mitkä eivät? Perustelkaa vastauksenne

Juhlaperinteet

a) Millaisia perinteitä perheessäsi tai suvussasi liittyy erilaisiin juhliin? Valitse yksi juhla ja listaa siihen liittyviä sukunne perinteitä.

b) Selvitä, millaisia perinteitä liittyy seuraaviin suomalaisiin juhliin:
- laskiainen
- juhannus
- vappu
- kekri

Lauluperinne

Kaikille tuttua suomalaista lauluperinnettä ovat vanhat kehtolaulut, kuten Nuku nuku nurmilintu, jota on laulettu sukupolvelta toiselle. Eri alueilla on myös omaa vanhaa lauluperinnettä. Tällaista perinnettä edustavat muun muassa karjalainen itkuvirsi ja saamelainen joiku. Uudempaa joikuperinnettä ovat elvyttäneet esimerkiksi Angelin tytöt.

Paikalliset perinteet

Jokaisella paikkakunnalla on myös omat perinteensä. Pohdi, mitä Hämeenkyröön liittyviä tarinoita tai perinteitä tiedät. Esimerkiksi millaisia perinneruokia tai -juomia kyröläiset nauttivat, mitkä ovat historiallisesti merkittäviä hämeenkyröläisiä paikkoja ja ketkä ovat kuuluisia hämeenkyröläisiä. Voit myös etsiä kotoa tai internetistä vanhoja valokuvia Hämeenkyröstä.