7.4.14

1800-luvun romantiikka

Runeberg-postimerkki vuodelta 1948.Romantiikalla tarkoitetaan kirjallisuuden tyylisuuntana muutakin kuin rakkautta. Romatiikka on tietynlainen ihannoiva tapa nähdä ympäröivä maailma ja sulkea siitä pois kaikki sellainen, mikä ei ole kaunista. "Romantikot kuuntelivat tunteen ääntä ja ihailivat kaikkea turmeltumattomana pitämäänsä: luontoa, lapsuutta, historiaa ja kansanihmisiä. Rakkaus, yö ja illan hämy vetivät heitä puoleensa." (Taju, s. 137)

1. Kirjoitusharjoitus
a. Kirjoita romanttiseen tyyliin lyhyt kuvaus tämänaamuisesta koulumatkastasi tai edellisestä illasta.
b. Miksi ihmisillä on aika ajoin tarve nähdä maailma tällaisten romanttisten lasien läpi?

2. Suomen kansallisrunoilija Johan Ludvig Runeberg on Elias Lönnrotin ohella kuuluisin romantiikan ajan runoilija. Listaa kaikki ne asiat, joita tähän mennessä tiedät Runebergista.

3. Runeberg oli omassa lapsuudessaan hyvin vaikuttunut Suomen sodasta ja tätä teemaa hän käsittelikin useassa teoksessaan.Tutustu täällä Runebergin runoon Sven Dufvasta.


a. Tiivistä runon tapahtumat muutamaan virkkeeseen.
b. Kuvaile Sven Dufvaa neljällä adjektiivilla. Perustele.
c. Miksi Svenin isä ei uskonut, että hänen nuorimmasta pojastaan voisi tulla sotilasta?
d. Millainen sotilas Sven oli? Kuinka häneen suhtauduttiin?
e. Miksi Svenistä tuli kuitenkin lopulta sankari?
f. Miksi kenraali Sandels sanoo runon lopussa, että "Se luoti tiesi paikkansa, sit' eipä kieltää voi, enemmän tiesi se kuin me"?
g. Mitä romanttista runossa mielestäsi on? Mitä asioita siinä ihannoidaan?

4. Toinen Runebergin kuuluisimmista runoista on Saarijärven Paavo.

a. Mitä runossa tapahtuu?

b. Miten Paavo suhtautuu vastoinkäymisiin?

c. Kuinka Paavon vaimo suhtautuu vastoinkäymisiin?

d. Mitä Paavo tekee, kun hän lopulta onnistuu saamaan kunnon sadon?

e. Ota selvää, mitä tarkoittavat seuraavat ilmaukset:
  • leipään puolet petäjätä =
    Hugo Simberg: Halla.
  • halla =
  • vanhurskas =
  • miero =
  • kävi raet mailla =

f. Irwinin kappale Uusi Paavo vuodelta 1966 julistettiin aikanaan radiokieltoon, koska sen katsottiin pilkkaavan maanviljelijöitä ja kansallisrunoilija Runebergia. Saako mielestäsi tällaisia kaikkien tuntemia tekstejä ja hahmoja käyttää uudelleen omissa töissään? Miksi intertekstuaalisuus on usein tehokas ja toimiva tapa saada omaan tekstiin lisää sävyjä? * Tiedätkö mitä muuta suomalaista tekstiä Irwin laulussaan lainaa? Laulun sanat löydät täältä.

g. @saarijarvenpaavo Tää on niin tätä. #halla #pettu Millainen on saarijärveläinen arkihaaste? Millä hashtageilla merkitsisit Paavon arkipäivää? Kirjoita Paavona tai Paavon vaimona tviitti tai Facebook-päivitys. 

5. Runebergin Sotilaspoika-runo on innoittanut monia taiteilijoita. Kuuntele Juice Leskisen versio siitä ja pohdi, kuinka se sopii mielestäsi nykyaikaan. Runebergin teksti sijoittuu Suomen sodan jälkimaininkeihin ja Juice Leskinen taas kuului ikäluokkaan, jossa isät ja sukulaismiehet olivat taistelleet talvi- ja jatkosodassa.