sunnuntai 7. syyskuuta 2014

Suomen sukukieletSuomen kieli kuuluu suomalais-ugrilaiseen kielikuntaan. Yhdessä samojedikielten kanssa ne muodostavat uralilaisen kielikunnan, johon kuuluu yli 20 eri kieltä ja niillä yhteensä noin 23 miljoonaa puhujaa. Uralilaisen kielikunnan kieliä yhdistää yhteinen kantakieli, kantaurali, jota puhuttiin noin 6000 vuotta sitten.

Sukukielet voidaan jakaa etäsukukieliin ja lähisukukieliin. Suomen lähisukukieliä ovat itämerensuomalaiset kielet, joihin kuuluvat suomen lisäksi viron, karjalan, liivin, vepsän, vatjan ja lyydin kieli. Myös Norjan Lapissa puhuttava kveeni ja Tornionjokilaaksossa Suomen ja Ruotsin alueilla puhuttava meänkieli ovat suomelle läheistä sukua.

Suomensukuisista kielistä vain suomella, virolla ja unkarilla on turvattu asema oman valtionsa virallisena kielenä. Muut suomensukuiset kielet ovat oman alueensa vähemmistökieliä ja siten ainakin mahdollisesti uhanalaisia. Pienimmät suomensukuiset kielet ovat jo häviämässä.

1. Jakautukaa luokassa seitsemään ryhmään ja jakakaa ryhmien kesken alla olevat suomen 
sukukielet:

  • viro
  • unkari
  • saame
  • karjala
  • hanti ja mansi
  • meänkieli
  • vatja ja vepsä.
2. Etsikää tietoa omasta sukukielestänne. Merkitkää kaikki lähteet muistiin. Yhtenä lähteenä voitte käyttää myös oppikirjaa.

3. Kootkaa tiedot esittelyksi esimerkiksi PowerPointilla tai Word-tiedostona Office 365:ssä. Älkää kopioiko tietoa suoraan lähteestä vaan muotoilkaa asiat omin sanoin. Merkitkää työn loppuun lähdeluettelo. Jakakaa tiedostonne kaikkien ryhmäläisten sekä opettajan kanssa.

4. Mainitkaa esittelyssänne ainakin seuraavat asiat
  • Kielen puhujamäärä, levinneisyys ja onko kieli suomen lähi- vai etäsukukieli
  • Kielen nykytilanne ja tulevaisuus: käytetäänkö kieltä esim. opetuksessa tai valtion virallisena kielenä? Onko kieli vaarassa kuolla sukupuuttoon?
  • Näytteitä kielestä ja mahdollisesti kielialueen kulttuurista. Voitte hyödyntää esityksessä myös kuvia, videoita tai musiikkia kieleen liittyen. Esityksissä vapaasti käytettäviä lisenssivapaita kuvia löydät täältä.

5. Tutustukaan muiden esityksiin sukukielistä. Testatkaa vielä lopuksi tietonne sukukielistä täällä.
LINKKEJÄ

Suomalais-ugrilaiset kielet ja niiden puhujat
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kotus
Sukukansojen ystävät
Kielinäytteitä
Meänkielen sanakirja
Suomesta Siperiaan - verkkonäyttely hantin kielestä


Lehtiartikkeleita ja videoita

Suomen sukukielet kamppailevat selviytymisestä
Ylen Elävän Arkiston materiaali suomen sukukielistä
Meän kieltä hoon päältä YLE Elävä Arkisto
Udmurtti oppi kielen mummoltaan HS 18.1.2014
Miltä suomen sukukielet kuulostavat? YouTube-video
Suomen sukukielet on ajettu ahtaalle Venäjällä TS 4.1.2015
Varhaiskantasuomea Unna ja Nook -elokuva