26.8.14

Romanikieli ja romanikulttuuri


"Romanit ovat suomalainen kielellinen ja kulttuurinen vähemmistö, joka on asunut Suomessa yli 500 vuotta. Suomen romaneita arvioidaan olevan 10 000. Lisäksi Ruotsin puolella asuu noin 3000 suomalaista romania. Romaneita elää koko maassa, suurin osa kuitenkin Etelä- ja Länsi-Suomen kaupungeissa. Valtaosa romaneista, kuten muistakin suomalaisista, kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Myös helluntailiikkeen ja muiden vapaiden kristillisten suuntien piirissä on uskonnollisesti aktiivisia romaneja. 
Romanit ovat Suomen kansalaisia ja heillä on täydet kansalaisoikeudet ja -velvollisuudet. Romaneilla on vahva oma kulttuurinen identiteetti, mutta he tuntevat hyvin voimakkaasti olevansa suomalaisia. Suomalaisina romaneina he ovat aktiivisesti mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa. Romanien osallistuminen Suomen sotiin vuosina 1939-1945 on vaikuttanut voimakkaasti romanien kansalliseen identifioitumiseen."
(Lähde: Suomen romanit, Sosiaali- ja terveysministeriön esite, 2004)


1. Keskustele parisi kanssa, millaisia kokemuksia teillä on romaneista ja romanikulttuurista. Mieti, kuinka moni omista ajatuksistasi ja mielipiteistäsi pohjaa todelliseen kohtaamiseen ja kuinka moni kuulopuheisiin ja stereotypioihin. Käykää lopuksi lyhyt puheevuorokierros luokassa.
2. Kuunnelkaa Antti Toivolan laulama romanikielinen kappale Tsave ja lukekaa uutisartikkeli Romanikieli on vaarassa kadota (Yle Uutiset 4.10.2012). Vastaa kysymyksiin vihkoosi:

a. Mitä Armas Flink on tehnyt säilyttääkseen Suomen romanikielen?
b. Miksi romanikielen puhujia on koko ajan vähemmän? Mainitse ainakin kolme syytä.
c. Oletko itse koskaan kuullut puhuttavan romanikieltä?
d. Tutustu vielä kotona romanit.fi-sivuston tietotekstiin romanikielestä ja kirjoita vihkoosi kymmenen virkkeen tiivistelmä romanikielestä. Voit käyttää apunasi myös sivulta aukeavia linkkejä.

3. Sisäasiainministeriön rahoittama Meijän puolue -kampanja vuonna 2011 pyrki herättämään erityisesti nuorten tietoisuutta romanien tilanteesta nyky-Suomessa.a) Kuunnelkaa YleX:n haastattelu, jossa rap-artisti Bulle sekä toimittaja Maria Friman kertovat oman kokemuksensa siitä, millaista on elää romanina Suomessa. Kirjoita vihkoosi, kuinka allaolevan tekstikatkelman väitteet ovat toteutuneet Bullen ja Marian elämässä? Keskustelkaa lopuksi haastattelun herättämistä ajatuksista.

"Romaneihin kohdistuvat negatiiviset asenteet ja stereotypiat ovat suomalaisessa yhteiskunnassa siirtyneet sukupolvelta toiselle ilman että niitä on juurikaan kyseenalaistettu. Tämä on näkynyt käytännössä myös syrjintänä työnhaussa ja asunnon saamisessa. Syrjinnän ja syrjäytymisen seurausketju näkyykin erityisen selkeästi juuri romanien kohdalla." (Meijän Puolue -kampanjan esite)

b) Kuuntele Bullen ja GG Caravanin kappale Permu. Mihin romaneihin liitettyihin stereotypioihin kappaleessa tartutaan?
permu = perusmustalainen
vallesmanni = nimismies
petsko = poliisi

4. Romanien tapakulttuuri 

a. Jakakaa luokka kuuteen ryhmään ja tutustukaa Romanit.fi -sivuston oppimateriaaliin romanien tapakulttuurista. Tutustukaa oman ryhmänne aiheeseen niin hyvin, että osaatte opettaa sen muulle luokalle.

b.Tutustu Romanit.fi -sivuston oppimateriaaliin romanien tapakulttuurista. Kirjoita tiedoista omille läksysivuille selkeät muistiinpanot.

Aiheesta lisää

Romanit.fi- verkkosivusto
Ihmisyys katoaa etnisyyden taakse. MTV Uutiset. 7.4.2015.