S2

Suomi toisena kielenä oppisisällöt

KIELI

Astevaihtelu
Verbityypit
Verbien persoona- ja aikamuodot
Kieliopilliset sijamuodot: nominatiivi, genetiivi ja partitiivi
Objektin sijamuoto
Lauseenvastikkeet
Virke, lause ja lauseke
Ajan ilmaiseminen
Käskymuoto
Rektio

SANASTOJA

Luonto
Paperitarvike

KULTTUURINTUNTEMUS

Suomalaisuuden äärellä
Suomalaisia juhlia


TEKSTITAIDOT

Ydinajatus oppikirjatekstissä
Opiskelutaidot kuntoon


ÄÄNTÄMINEN

Äng-äänne
Lorupussi