S2

Suomi toisena kielenä oppisisällöt

KIELI

Astevaihtelu
Verbityypit
Verbien persoona- ja aikamuodot
Kieliopilliset sijamuodot: nominatiivi, genetiivi ja partitiivi
Objektin sijamuoto
Lauseenvastikkeet
Virke, lause ja lauseke
Ajan ilmaiseminen
Käskymuoto
Rektio

SANASTOJA

Luonto
Paperitarvike

KULTTUURINTUNTEMUS

Suomalaisuuden äärellä
Suomalaisia juhlia


TEKSTITAIDOT

Ydinajatus oppikirjatekstissä
Opiskelutaidot kuntoon


ÄÄNTÄMINEN

Äng-äänne
Lorupussi

TEEMAJAKSOT

7. luokka

TEEMAJAKSO 1
TEEMAJAKSO 2
TEEMAJAKSO 3
TEEMAJAKSO 4: Tiedonhakua ja mielikuvitusta

8. luokka

TEEMAJAKSO 1: Verbien voima
TEEMAJAKSO 2: Mediamaailmassa
TEEMAJAKSO 3
TEEMAJAKSO 4


9. luokka

TEEMAJAKSO 1
TEEMAJAKSO 2
TEEMAJAKSO 3
TEEMAJAKSO 4: Kirjoitetaan kirjallisuudesta