9. luokka

9 luokan sisällöt by anna.uusiniittyYhdeksännen luokan äidinkielen sisällöt:


KIELI

Maailman kielet
Suomen sukukielet
Murteet
Mistä sanat tulevat?
Suomalainen nimistö
Suomen kielen ominaispiirteet
Suomalaisten äidinkielet
Saamelaiset
Romanikieli ja -kulttuuri
Verbin nominaalimuodot
Lauseenvastikkeet
Vierassanat

KIRJALLISUUS

Suomalainen kirjallisuus
Kalevala
            Kalevalan kieli
            Maailman synty
            Kullervo
            Ainon kohtalo
            Aino meets Väinö - äikkä meets terveystieto
            Lemminkäinen
            Marjatta
Kirjakielen synty
1800-luvun romantiikka
Aleksis Kivi
Realismi ja Minna Canth
Symbolismi ja uusromantiikka
1920-luvun modernismi
Sotienvälinen kirjallisuus
Sodanjälkeinen kirjallisuus
Osallistuva kirjallisuus 1960- ja 1970-luvuilla
Nykykirjallisuus
Suomalaisuutta etsimässä
Olen suomalainen - siis kuka?
Sata kirjaa
Aikamatka kirjallisuushistoriaan


TEKSTILAJIT

Essee
Kirjallisuustyö
Aineistopohjainen kirjoitelma
Kokoustekniikka
Kirjallisuusanalyysi
Ohje kirjallisuusryhmätyöhön
Runoanalyysi
Tilannepuhe
Suomi kuvina - oma elokuva


TEEMAJAKSOT

TEEMAJAKSO 1: Suomi maailman kielten joukossa
TEEMAJAKSO 2: Asiatyyliä etsimässä
TEEMAJAKSO 3: Kirjallisuushistoria ja oma kirjallisuustyö
TEEMAJAKSO 4: Suomalaisuuden äärellä

TEEMAJAKSO 1 (2018-2019/JOH): Suomalaisuus ja kirjallisuuden klassikot

MESTARITEHTÄVÄT